Sofie_K__mpel_DSU_1650px

DSU: Lad os benytte AUB'en til at få flere og mere rummelige lærlingepladser

29. maj 2020, 11:54

UNDER CORONAKRISEN er alt for mange unge blevet alt for hårdt ramt. På kun få måneder er antallet af unge arbejdsløse steget voldsomt, og antallet af indgåede uddannelsesaftaler er reduceret med 80 pct.

LÆS OGSÅ: Frygt for eksplosion i mangel på praktikpladser: Foreslår lønkompensation for at tage lærlinge

Det er en skræmmende udvikling på vores arbejdsmarked, som vi er nødt til at modarbejde, hvis vi for fremtiden ikke skal opleve sydeuropæiske tilstande med himmelhøj ungdomsarbejdsløshed.

De arbejdsgivere, som tager ansvar for at uddanne fremtidens faglærte, skal kunne gøre dette uden økonomiske tab, som tak for det ansvar, de påtager sig
Sofie Kümpel, forretningsudvalgsmedlem, DSU

Heldigvis har det danske Folketing en række muligheder for hjælpe erhvervsskoleeleverne tilbage på sporet. DSU har allerede stillet forslag til regeringen om, at lønkompensationen på 90 pct. af lønudgifterne til lærlinge som minimum skal forlænges året ud – med mulighed for forlængelse til sommeren 2021 – mens brancher som særligt mangler lærlinge, skal kunne kompenseres med helt op til 110 pct.

LÆS OGSÅ: Trepartsaftale: Fordeler milliarder til flere lærepladser

DSU HAR ENDNU ET vigtigt forslag. Før coronakrisen for alvor ramte Danmark, rasede debatten om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), og de overskydende midler i puljen. Nu udgør disse midler en oplagt mulighed for at sikre mange unge muligheden for at færdiggøre deres uddannelse – og de er yderligere en oplagt mulighed for at skabe incitament til at tage de unge ind, som af forskellige årsager er udfordrede i kampen for en læreplads.

For fremtiden ønsker DSU, at AUB-satsen, som arbejdsgiverne får til at dække lønudgifter til lærlinge i deres skoleperiode, hæves til 100 pct. De arbejdsgivere, som tager ansvar for at uddanne fremtidens faglærte, skal kunne gøre dette uden økonomiske tab, som tak for det ansvar, de påtager sig.

Vi har brug for alle de dygtige faglærte vi kan få, uanset alder, køn og baggrund!
Sofie Kümpel, forretningsudvalgsmedlem, DSU

MEN HVORFOR IKKE gå skridtet videre for at sikre, at alle unge kan få en læreplads under deres uddannelsesforløb? I dag havner mange erhvervsskoleelever fortsat i skolepraktik, der nok lader dem gennemføre deres uddannelse men uden den erhvervserfaring, det kollegiale fællesskab og den ansvarlighed, som deres kammerater opbygger under deres læretid. Viden og erfaring som er afgørende, når man står på spring til arbejdsmarkedet med svendebrevet i hånden. Nogle helt specifikke grupper er ekstra udfordrede – skolepraktikken er især blevet for voksenlærlinge, kvindelige elever og elever med anden etnisk baggrund.

LÆS OGSÅ: Erhvervsskoleledere: Sådan holder vi hånden under praktikpladserne

For fremtiden bør overskydende midler fra AUB’en udnyttes til at give arbejdsgivere et øget incitament til at tage lærlinge fra særligt udfordrede grupper i kampen om en læreplads, for eksempel i form af en bonusordning eller en øget lønkompensation. Vi har brug for alle de dygtige faglærte vi kan få, uanset alder, køn og baggrund!