20150122-144150-L-1920x1072we
En lovændring har givet mulighed for administrative afgørelser i sager om arbejdsskader uden brug af beskikkede ”domsmænd” fra for eksempel fagforbund. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Domsmænd smides ud af arbejdsskadesager

19. maj 2020, 16:00
Embedsmænd i Ankestyrelsen kan nu træffe administrative afgørelser, og det giver risiko for flere fejl, advarer advokater, forsikringsbranchen og fagbevægelsen.

Hvis man får en arbejdsskade, kan det i fremtiden ende med, at det er en embedsmand i Ankestyrelsen, der alene træffer afgørelse i sagen. Hidtil har der været lægdommere med i alle sager, men fremover kan beslutninger om erstatninger træffes administrativt.

LÆS OGSÅ: Embedsmisbrug - Hærchef straffes med fængsel

Det skriver Fagbladet 3F.

Den nye ordning kan i værste fald gå ud over retssikkerheden, mener fagbevægelsen, forsikringsbranchen og advokater.

En lovændring har givet mulighed for administrative afgørelser uden brug af beskikkede ”domsmænd” fra for eksempel fagforbund.

- Vi frygter, at det vil føre til, at flere sager end i dag ender med en forkert afgørelse, siger advokat Karsten Høj.

Han er formand for både Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret og for Danske Advokaters fagudvalg for erstatning og forsikring.

De beskikkede lægdommere er udpeget af blandt andre Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening. Ifølge Karsten Høj har de været med til at ændre en forkert praksis hos Ankestyrelsen.

- Det er formentlig 6.000-7.000 sager om året, der nu vil blive afgjort administrativt. Det vil kunne føre til, at der skal anlægges mange flere retssager ved domstolene for at få ændret en forkert opfattelse hos embedsmændene i Ankestyrelsen, siger Karsten Høj.

Ankestyrelsen fortæller, at der kun vil blive brugt administrative afgørelser, når der ikke er tvivl om, hvad udfaldet skal være. Men når sagen er påklaget til Ankestyrelsen, så har der jo netop været tvivl, påpeger Karsten Høj.

LÆS OGSÅ: TV-stjerne droppede drømmejob for kærlighed

Administrative afgørelser indføres blandt andet for at lette sagsgangen og forkorte sagsbehandlingen. Det er godt, synes brancheorganisationen Forsikring & Pension.

- Der er ingen tvivl om, at sagsbehandlingstiden i dag i arbejdsskadesystemet opleves som lang hos de tilskadekomne og andre parter. Derfor ser vi gerne et forenklet og hurtigere system, siger chefkonsulent Astrid Breuning Sluth fra Forsikring & Pension.

- Men vi er bekymret for, at indførelsen af administrative afgørelser kan have retssikkerhedsmæssige konsekvenser. Hvis parternes retssikkerhed kommer under pres, så er der grund til at passe ekstra godt på. Vi har derfor foreslået, at det alene er udvalgte jurister i Ankestyrelsen, der må træffe administrative ankeafgørelser, siger hun.

Forslaget om mulighed for administrativ afgørelse var i høring, før lovforslaget blev fremsat. Her udtrykte 3F og andre faglige organisationer bekymring.

- Der vil opstå en øget grad af vilkårlighed i afgørelserne, advarede arbejdsmiljøpolitisk chef Ulla Sørensen fra 3F.

Under høringen kom der også bekymrede bemærkninger fra blandt andre Danske Regioner og fra brancheorganisationen Danske Advokater.

- Det forekommer ikke sandsynligt, at cirka 7.000 sager årligt kan afgøres rent administrativt, fordi der ingen tvivl er om, hvad den rigtige afgørelse er. Det er Danske Advokaters erfaring, at sådan en andel af klagesagerne på arbejdsskadeområdet ikke er så oplagte, at de ikke skal undergives nævnsbehandling, skriver retschef Jeanie Sølager Bigler fra Danske Advokater.

De nye regler om administrative afgørelser trådte i kraft 1. januar 2020.

LÆS OGSÅ: Ellemann vil ikke forholde sig til Støjberg-sag