BeFunky-collage__13_
Walther Bardino (tv.) og hans familie risikerer at miste deres hjem igennem 14 år, hvis de taber retssagen mod rigmanden Mogens de Lindes (th.) byggeselskab. Foto: Privat og Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Murersvend smidt væk af rigmandsfamilie: 'Det er en straf'

22. jun 2020, 06:00
Den adm. direktør for rigmand Mogens de Lindes byggefirma afviste i retten alle anklager om, at murersvend Walter Bardinos opsigelse fra kajplads skulle have rod i organisationsforfølgelse, fordi han er aktiv i 3F. Murersvendens advokat kræver opsigelsen afvist som usaglig.

En husbåd, der var for grim og lækkede olie ud i vandet, samt en flydende terasse, der var installeret ulovligt og lavede kradsemærker i asfalten. 

Det var ifølge Klaus Bendix Poulsen, adm. direktør i Byggeselskab Mogens de Linde A/S, en del af forklaringen på, at murersvend Walther Bardino i starten af 2017 skulle smides væk fra den kajplads, hvor han og hans familie har boet i deres husbåd i 12 år.

LÆS OGSÅ: Rigmand hiver murersvend i retten: 'Vil sende os fra hus og hjem'

Direktøren var i sidste uge indkaldt som vidne i den civile retssag, som byggeselskabet, der er ejet af den danske milliardær Mogens de Linde, har rejst mod Walther Bardino. 

Tvisten mellem de to er endt i Københavns Byret, fordi Walther Bardino trods en opsigelse har nægtet at flytte sin husbåd fra det eksklusive område ved Quintus Bastion på Christianshavn, som rigmanden ejer. 

Ifølge Walther Bardino er opsigelsen en straf for, at han er medlem af fagforeningen 3F, hvor han tidligere har arbejdet og stadig er aktiv.

Som A4 Arbejdsliv tidligere har beskrevet, blev den 36-årige murersvend opsagt få måneder efter, at en underentreprenør på Mogens de Lindes prestigebyggeri ved Quintus Bastion indgik et forlig med 3F om at betale flere hundrede tusinder kroner i en sag om underbetaling af ansatte. 

Underentreprenørfirmaet er ejet af Mogens de Lindes søn, Mikkel de Linde.

Han truede ifølge Walther Bardino murersvenden med udsmidning, efter at han havde drukket kaffe med to 3F-ansatte på sin husbåd, mens sagen mod byggefirmaet stod på. 

Mikkel de Linde sad på det tidspunkt også i bestyrelsen for Byggeselskab Mogens de Linde A/S.

Direktør: Opsigelse var min beslutning 

Beskyldningerne om såkaldt organisationsforfølgelse blev dog afvist i retten af adm. direktør Klaus Bendix Poulsen. 

- Vores lejere må være medlem af hvad som helst. Vi har folk på den ene og den anden side. Vi har handlet med mange fagforeninger. Om folk har den ene eller den anden opfattelse, det er ligemeget, så længe man passer ind derude, lød det fra Klaus Bendix Poulsen i retten. 

Klaus Bendix forklarede yderligere, at Byggeselskab Mogens de Linde ofte har med fagforeninger at gøre, uden at det volder problemer.

- Vi har masser af arbejdspladser, og der kommer tit folk fra både Arbejdstilsynet og 3F, der gerne vil se på arbejdsforholdene. Det kører alt sammen efter reglerne, forklarede direktøren. 

- Katsimbalis (Walther Bardinos husbåd, red.) var en båd, der på opsigelsestidspunktet ikke var i super god form, og vi vurderede, at den ikke passede ind i området. Der skal se pænt ud derude, og blandt andet derfor valgte vi at opsige den, sagde Klaus Bendix Poulsen. 

Klaus Bendix Poulsen forklarede desuden, at det suverænt var hans beslutning at opsige Walther Bardino fra kajpladsen. 

De Linde-søn: Gjorde, hvad jeg kunne

Fra vidnestolen forklarede Mikkel de Linde, da det var hans tur til at afgive forklaring, at han var ærgerlig over, at Walther Bardino og hans familie var blevet opsagt fra deres kajplads. 

Byggedirektøren fortalte, at han flere gange havde forsøgt at 'gå i forbøn' over for sin far, Mogens de Linde, for at forhindre, at Bardino-familien skulle forlade området ved Krudtløbsvej i København. 

Ifølge Mikkel de Linde kunne han dog i sidste ende ikke forhindre opsigelsen. 

Han fortalte mig, at han ikke havde noget at tabe, og jeg spurgte: 'Truer du mig eller hvad?' Det var meget ubehageligt
Mikkel de Linde, adm. direktør, Athene Byg

Da han af Walther Bardinos advokat blev spurgt om, hvorvidt han gennem sin bestyrelsespost i Byggeselskab Mogens de Linde A/S havde kunnet påvirke beslutningen, lød svaret: 

- Nej. I bestyrelsen træffer vi strategiske beslutninger, vi har ikke med opsigelser at gøre. 

Mikkel de Linde blev også spurgt til den kontrovers, der var opstået mellem ham selv og Walther Bardino, i forbindelse med, at Mikkel de Lindes eget byggeselskab, Athene Byg Aps, var havnet i en sag om underbetaling af ansatte.

Ifølge Mikkel de Linde havde han søgt råd hos Walther Bardino, fordi han med egne ord 'ikke var vant til at have med fagforeningen at gøre'.

- 3F er ikke glade for, at man har udenlandsk arbejdskraft. Derfor henvendte jeg mig til Walther, der rådgav mig, så godt han nu kunne. Men han fortalte mig, at jeg var havnet i en krig med 3F, så det var sådan set det, forklarede Mikkel de Linde. 

Sagen endte med, at Athene Byg Aps betalte en bod på knap 250.000 kroner til 3F for underbetaling af ansatte. 

Byggedirektøren slog dog fast, at Walther Bardinos opsigelse ikke bundede i murersvendens engagement i 3F, eller at han havde inviteret 3F-ansatte til kaffe på sin husbåd, mens løndumpingsagen stod på. 

Mikkel de Linde understregede, at han ikke kendte den præcise grund til, at Walther Bardino blev opsagt. 

- Jeg ved ikke noget om opsigelsen, jeg har ikke haft noget med den at gøre, lød det fra Mikkel de Linde på spørgsmål fra murersvendens advokat. 

Walther Bardino afgav ligeledes forklaring i retten. Her fastholdt murersvenden, at opsigelsen var usaglig, fordi den havde rod i hans medlemsskab af 3F og faglige engagement i fagforeningen. 

Lydoptagelser afspillet i retten

I retten blev der læst op fra udskrifter af lydoptagelser, som Walther Bardino har lavet, hvor han og Mikkel de Linde diskuterer sagen med 3F.

Her kan man høre parterne drøfte den samtale, hvor Mikkel de Linde angiveligt truer Walther Bardino med, at han bliver smidt ud, hvis hans far Mogens de Linde hører, at Walther Bardino har inviteret 3F på kaffe. 

A4 Arbejdsliv har i flere artikler beskrevet de nævnte telefonsamtaler. På optagelserne kan man blandt andet høre følgende ordveksling mellem Walther Bardino (WB) og Mikkel de Linde (MDL). 

WB: - Du har fortalt din far, at jeg inviterede dem (de 3F-ansatte, red.) på kaffe, og så blev jeg smidt ud. Det havde du jo forudset.

MDL: - Ja, det er jo klart, hvis vi slås med fagforeningen, og vi finder ud af, okay, der er et eller andet, så er det jo klart, at det er det, der sker. Det kan du vel selv regne ud.

På lydoptagelsen prøver Walther Bardino at forklare Mikkel de Linde, at han ikke har været involveret i sagerne mod de Lindes firma. Det bliver mødt med følgende respons. 

- Det er jo også svært at tro på dig, når jeg så siger, at jeg har fortalt dig, at de (3F, red.) er efter mig personligt, og så inviterer du dem ind fucking lige foran øjnene af mig, siger Mikkel de Linde. 

I retten forklarede Mikkel De Linde, at optagelserne i det store og hele var retvisende. Ifølge byggedirektøren var der dog også en del af samtalen, der ikke var med på optagelsen. 

Var med til hinandens bryllupper

Her skulle Walther Bardino ifølge Mikkel de Linde have truet med blandt andet at brække elskabe op, hvis han ikke fik byggeselskabet til at trække opsigelsen tilbage.

- Han fortalte mig, at han ikke havde noget at tabe, og jeg spurgte: 'Truer du mig eller hvad?' Det var meget ubehageligt, fortalte Mikkel de Linde. 

Ifølge Mikkel de Linde pressede Walther Bardino ham gentagne gange under samtalen til at indrømme, at det var ham, der havde fået Mogens de Linde til at smide Walther Bardino og hans familie væk fra kajpladsen. 

Det er ligeledes med til at pege på, at opsigelsen er sket på et usagligt grundlag
Eddie Khawajam advokat for Walther Bardino

- Og jeg svarede nej, nej, og atter nej. Men det var tydeligt, at han fiskede efter et svar, som han ikke fik, sagde Mikkel de Linde. 

Både Walther Bardino og Mikkel de Linde bekræftede i retten, at de inden perioden omkring Walther Bardinos opsigelse havde haft et godt naboskab. Blandt andet har de været gæster til hinandens bryllupper, mens deres børn også havde leget med hinanden.

- Men det er klart, at den her sag har gjort Walthers og mit forhold utroligt anstrengt, forklarede Mikkel de Linde i retten. 

Forsvarer: Byggefirma driver ulovlig havn

Til slut i retsmødet opfordrede Walther Bardinos forsvarer, Eddie Khawaja, retten til at frifinde hans klient, eller helt afvise sagen. 

Eddie Khawaja argumenterede blandt andet for, at Byggeselskab Mogens de Linde A/S aldrig har fået tilladelse af den danske stat til at drive husbådehavn på området ved Quintus Bastion. Derfor står byggeselskabet ifølge advokaten ikke i en situation, hvor de kan smide Walther Bardino væk fra området.

- Det svarer til, at man driver en ulovlig campingplads i sin baghave, og så på et tidspunkt bliver træt af sine lejere. Så kan man heller ikke komme og bede retten om at smide dem væk, sagde Eddie Khawaja. 

Forsvareren mente heller ikke, at Byggeselskab Mogens de Lindes advokat havde ført bevis for, at byggeselskabet havde råderet over vandet ved Quintus Bastion. 

Derfor har byggeselskabet ifølge forsvareren heller ikke ret til at smide murersvendens husbåd væk fra havnearealet. 

- Det er muligvis Kystdirektoratet eller Københavns Kommune, der som myndigheder kan smide Walther Bardino væk fra vandet. Men det er ikke Byggeselskab Mogens de Linde, for den beføjelse har de simpelthen ikke, sagde Eddie Khawaja. 

Ifølge Eddie Khawaja antydede telefonoptagelserne mellem Mikkel de Linde og Walther Bardino, at murersvendens engagement i 3F kunne have spillet en rolle i forhold til hans opsigelse fra kajpladsen. 

- Det er ligeledes med til at pege på, at opsigelsen er sket på et usagligt grundlag, mente advokaten. 

De Linde-advokat: Opsigelse var i orden

Ifølge Jens Jacob Halling, advokat for Byggeselskab Mogens de Linde A/S, var selskabet dog i sin gode ret til at smide murersvenden væk fra kajpladsen. 

Han henviste blandt andet til, at byggefirmaet havde fået overdraget retten til at drive husbådehavn i forbindelse med, at selskabet købte området ved Quintus Bastion i 1997. 

Samtidig afviste advokaten alle påstande om, at Walther Bardinos opsigelse skulle have rod i, at han er medlem eller aktiv i en fagforening. 

- Man har selvfølgelig lov til at have en politisk holdning til, hvordan 3F gebærder sig. Også i lyset af det, vi har set med stilladssagen i København og sagen i Kastrup Lufthavn. Men helt generelle bemærkninger om 3F er altså ikke i sig selv grund til at tilsidesætte opsigelsen, lød det fra Jens Jacob Halling i byretten. 

Der forventes dom i sagen 14. juli.