Dansk Metal:
SKP-ydelsen får et nøk opad

Kasper_Palm_forbundssekret__r_Dansk_Metal
10. dec. 2020 06.00
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

I SLUTNINGEN AF NOVEMBER var vi i Dansk Metal med til at indgå en ny trepartsaftale om de såkaldte AUB-midler. Det blev en rigtig god aftale med flere punkter, som Dansk Metal længe har kæmpet for. Blandt andet en forøgelse af den ydelse som elever får, når de er i skolepraktik i stedet for i virksomhedspraktik.

LÆS OGSÅ: Trepartsaftale afgørende for fremtidens erhvervsuddannelser

Det har længe været en mærkesag for Dansk Metal, at SKP-ydelsen hæves. I dag får en elev i skolepraktik ca. 48 kroner i timen, hvorimod en lærling i virksomhedspraktik som fx personvognsmekaniker starter på ca. 71 kroner i timen.

Den markante lønforskel har på nuværende tidspunkt en stor betydning i forhold til fastholdelse af elever på uddannelserne. Der kan nemlig opstå situationer, hvor en lærling uforskyldt kan være nødt til at stoppe i virksomhedspraktik, fx fordi lærlingen kun havde en kort aftale med virksomheden. Her er det rigtig positivt, at lærlingen i stedet kan fortsætte i skolepraktik. Dog har den nuværende lave SKP-ydelse medført, at flere elever er droppet ud på grund af den markante forskel på elevlønnen og SKP-ydelsen. Det er skidt for den enkelte, men også for samfundet, da det betyder færre faglærte.

LÆS OGSÅ: Tjenereleven Nanna mistede sin praktikplads: 'Alt faldt lidt sammen'

Derfor er det rigtig positivt, at trepartsaftalen nu har afsat en ramme på 80 millioner kroner årlig til at forhøje SKP-ydelsen fra 1.1.2022. Hvordan de 80 millioner skal fordeles, skal vi igen til forhandlingsbordet om til foråret.

DANSK METAL MENER, at der skal skabes en ny model. Den skal understøtte det, vi kender fra de forskellige branchers overenskomster, nemlig at lønnen stiger over tid gennem uddannelsesforløbet. På den måde vil SKP-ydelsen også afspejle stigningerne, som vi også kender det for lærlingelønnen, mens eleven er i virksomhedspraktik.

Her er det også vigtigt at se på de store forskelle, der kan være på de forskellige overenskomsters lærlingeløn. Derfor vil en del af arbejdet med modellen også være at få det samlede regnestykke om SKP-ydelsen og dens løbende stigning til at gå op, så der ikke skabes uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer, så SKP-ydelsen fx udkonkurrerer lærlingelønnen.

LÆS OGSÅ: Frygt for eksplosion i mangel på praktikpladser: Foreslår lønkompensation for at tage lærlinge

Her er det også vigtigt at huske på et andet resultat ved trepartsaftalen, som var at skaffe flere lærepladser, så vi kan få flere faglærte. Det betyder altså, at der skal flere i virksomhedspraktik og færre i skolepraktik. Omvendt ved vi også, at de skiftende konjunkturer gør det nødvendigt med skolepraktik. Derfor er det nødvendigt med en skolepraktik af høj kvalitet og med en ordentlig ydelse.

Dansk Metal glæder sig til arbejdet om den nye SKP-ydelse, til gavn for den unge, og til gavn for samfundet i form af flere faglærte. Samtidig glæder vi os til at udfolde de øvrige elementer i aftalen, fx at skaffe flere elever praktikpladser.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].