S__by_og_Moesgaard_Dansk_Metal
Cheføkonom Thomas Søby (TV) og EU-chef Johan Moesgaard, Dansk Metal

Dansk Metal-chefer: Fremragende at Merkel og Macron vil have CO2-afgift

4. jul 2020, 08:00
Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning og ikke et udtryk for A4’s holdning.
Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]

"ER DER TO, DER STÅR SAMMEN I EUROPA, så er det Frankrig og Tyskland". Sådan en sætning har næppe kunnet siges sandfærdigt gennem store dele af Europas historie. Men i disse måneder er der faktisk noget om snakken. De to landes statsledere, Angela Merkel og Emmanuel Macron, har i hvert fald iført sig den grønne førertrøje og foreslået indførelsen af en ny, grøn europæisk grænseskat. Hvis vi skal levere på den helt nødvendige grønne omstilling af vores kontinent, så er der god grund til at bakke op om visionen fra Merkel og Macron – for deres ideer er meget spændende set med danske briller.

LÆS OGSÅ: Erhvervslivet godkender klimaaftale: 'Det er særdeles positivt'

Ideen om en grøn grænseskat, en såkaldt ”carbon border adjustment tax”, er simpel og alligevel kompliceret. Vi ser i dag, at Europa importerer en lang række produkter fra udlandet, som udleder væsentligt mere CO2 end de produkter, vi producerer i Europa. Et godt eksempel er cement, hvor danske Aalborg Portland producerer cement væsentligt mere klima- og miljøeffektivt end konkurrenter i resten af verden. I dag er der benhård global konkurrence på cement, og det kan ikke i kroner og øre nødvendigvis betale sig at gå forrest på klima og miljø for en dansk eller europæisk virksomhed. I hvert fald ikke, når man ligger og kæmper på verdensmarkedet med udenlandske konkurrenter, der ser mere lemfældigt på udledning af CO2.

Uanset om man går op i klima, arbejdspladser eller begge dele på én gang, er der god grund til at bakke Merkel og Macrons vision op
Cheføkonom Thomas Søby og EU-chef Johan Moesgaard, Dansk Metal

Merkel og Macrons forslag går simpelthen på at lave en skattemekanisme udformet som en grænseskat. Så når et produkt fra et tredjeland med høj CO2-udledning rammer det europæiske kontinent, så bliver produktet omfattet af en grøn skat på produktets udledning af CO2. Det kan give store klimagevinster, for en sådan skat kan være med til at sætte en ekstra prislap på sorte produkter, som bliver importeret til Europa, så priserne bedre afspejler produkternes klima- og miljøbelastning.

SÅDAN ET FORSLAG har naturligvis også sine kritikere. "Det kan ikke lade sig gøre inden for WTO-reglerne". "EU skal ikke blande sig i skattespørgsmål". "Er det ikke protektionisme ad bagvejen?". Det er relevante bekymringer, og en grøn grænseskat skal selvfølgelig udformes intelligent. Men hensigten fra Merkel og Macron er helt rigtig og kan slå flere fluer med ét smæk. For det første kan en grøn grænseskat bidrage til global reduktion af klimagasser. For det andet kan den forhindre, at europæiske virksomheder og arbejdspladser bliver skubbet til lande, hvor de uhindret kan udlede mere CO2. Og for det tredje kan en grøn grænseskat være et godt værktøj til at sikre fairness, når vi i Danmark og Europa selv går foran med grønne skatter og afgifter.

LÆS OGSÅ: Lizette Risgaard: Den grønne omstilling handler om alt på et arbejdsmarked

I Dansk Metal er vi generelt påpasselige med, at Danmark går enegang med byrder for vores virksomheder. Både af hensyn til arbejdspladser og konkurrencekraft. CO2-afgifter er et helt nødvendigt redskab, hvis målsætningen om 70 procents reduktion skal opnås, men her er vi i Dansk Metal bekymrede for, hvad det kan betyde for lækage og udflytning af arbejdspladser. Derfor har vi foreslået, at en hurtigarbejdende kommission skal se på den praktiske implementering.

Carbon border adjustment tax kan medvirke til at afhjælpe den problemstilling, da det vil gøre det væsentligt mindre fordelagtigt at flytte virksomheder ud af EU. I Dansk Metal ser vi helst EU-løsninger på den grønne omstilling. Og en dansk CO2-afgift skal spille sammen med en ambitiøs, fælles og grøn værktøjskasse fra EU. Det giver arbejdspladser, og vi passer samtidig på klimaet.

LÆS OGSÅ: Dansk Metal advarer mod oliestop: Der tages ikke hensyn til arbejdspladser

DERFOR HAR VI I DANSK METAL en klar opfordring til danske beslutningstagere. Det er vigtigt, at vi både går forrest for at hæve klimaambitionerne i EU og samtidig sikrer en grøn skattepolitik på kontinentet, som giver incitament til at købe og producere miljø- og klimavenligt. I forvejen arbejder Dansk Metals medlemmer på mange arbejdspladser, der leverer grønne løsninger. Uanset om det er Grundfos, Vestas, Kamstrup eller den store underskov af små- og mellemstore virksomheder i Produktionsdanmark. Uanset om man går op i klima, arbejdspladser eller begge dele på én gang, er der god grund til at bakke Merkel og Macrons vision op. Vi må og skal finde grønne løsninger, i stedet for at lægge armene over kors som automatreaktion. Både Danmark og Europa skal i den grønne førertrøje.