NK_i_1650_px

Corona satte OK20 i skyggen

16. apr 2020, 14:30
Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning og ikke et udtryk for A4’s holdning.
Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]

Det blev et massivt ja til OK20. Og hvilken glæde har alle de nyledige så af det?

Hårdt trukket op og så på Majestætens 80 års fødselsdag: Tillykke til Dronningen og tillykke til de danske lønmodtagere, der har fået en overenskomst, der næppe havde været mulig, hvis coronaen havde ramt os tidligere.

Næsten 80 procent af dem, der stemte, sagde ja. En stemmedeltagelse på 57,6 procent er historisk højt og bare glædeligt. At deltage i overenskomsthandlingen er definerende for vores arbejdsmarked. Det er der, hvor man kan udtrykke sin holdning og sin indflydelse på de resultater, der er indgået.

Det er bare en vanskelig tid, vi lever i. Antallet af ledige, der stiger støt - desværre - kommer til at præge modtagelsen af en overenskomst, der for langt, langt de fleste lønmodtagere bør modtages med tilfredshed.

Ikke alene sidder der arbejdsgivere, som på kort tid har fået endog meget store udfordringer med et iskoldt marked og tomme ordrebøger. Der blev på en række brancheområder skabt fremskridt, som man uanset coronakrisen bør lette på hatten over.

En stemmedeltagelse på 57,6 procent er historisk højt og bare glædeligt. At deltage i overenskomsthandlingen er definerende for vores arbejdsmarked. Det er der, hvor man kan udtrykke sin holdning og sin indflydelse på de resultater, der er indgået

Nicolai Kampmann

Der er lønstigninger til alle. Lokalt bliver det nok en udfordring den kommende tid. Her har normallønsområdet (bl.a. Transportområdet) sikret sig nogle solide lønstigninger de næste tre år.

Fritvalgskontoen hæves fra fire til syv procent. Det giver mere valgfrihed til lønmodtagerne ift. løn eller mere frihed.

Forældreorloven øges med tre uger.

Lærlinge får indbetalt til pension.

For blot at nævne nogle af forbedringerne. Du kan læse mere om indholdet her.

Når det er skrevet, er det værd at se på dem, der næppe jubler i dag. Det er en række arbejdsgivere og en gruppe nej-sigere blandt lønmodtagerne. Uden at tage sorgerne på forskud må det være fair at antage, at en 'huskekage' kan komme i ovnen til OK23.

Byggeområdet var - som i 2017 - arnestedet for de største spændinger og utilfredshed. Her fik man ikke det store løft i bunden af lønningerne, som man havde satset på. Den konflikt mod spekulative arbejdsgivere i byggebranchen, nogle havde argumenteret for skulle tages nu, blev afblæst. I denne lønmodtagergruppe er der vrede mod det etablerede system - forligsmanden, DA og FH - fordi forhandlingerne fortsatte trods coronanedlukningen af landet.

Resignationen her er til at føle på. Mens man internt i fagbevægelsen sikkert trækker vejret lidt lettere, fordi en intern konflikt om resultatet ikke brød i lys lue.

Arbejdsgiverne udtrykte fuldtonet opbakning til resultatet - men lur mig, om ikke flere af dem også er slukørede. Mens coronanedsmeltningen begyndte at rulle ind over byggeriet, lå der et industriforlig, som Dansk Byggeri ikke rigtig kunne se sig ud af af hensyn til sammenholdet blandt arbejdsgiverne. Det ville have belastet troværdigheden en hel del, når man arbejder for at udvikle de statslige hjælpepakker, hvis ikke man samtidig vil indgå i de aftaler, der allerede var indgået på andre brancheområder.

Sagt på anden vis: De utilfredse lønmodtagere synes, at arbejdsgiverne slipper alt for billigt. Arbejdsgiverne vånder sig over en aftale, de i lyset af coronakrisen synes, er blevet for dyr. Men som DA-direktør Jacob Holbraad helt rigtigt konstaterer:

- Vi må stå ved de aftaler, der er indgået, selv om økonomien nu er en helt anden end for et par måneder siden.

Sagt på anden vis: De utilfredse lønmodtagere synes, at arbejdsgiverne slipper alt for billigt. Arbejdsgiverne vånder sig over en aftale, de i lyset af coronakrisen synes, er blevet for dyr
Nicolai Kampmann

Vi endte med et realistisk OK-resultat. Dog på en helt bizar måde, hvorfor denne overenskomst historisk set sikkert vil få tilnavnet 'Corona-OK'. Sådan må det være, når en verdensomspændende pandemi har ramt os. Vi står ved begyndelsen af en økonomisk krise, hvis omfang man kun kan gisne om. Og frygte for størrelsen af.

Derfor kan man godt både sige tillykke og samtidig komme hurtigt videre med at samarbejde om at redde arbejdspladser og virksomheder.