Lotte
For den tidligere socialrådgiver Lotte Graae, der i dag er førtidspensionist, har det været opslidende at komme i Jobcenter Favrskov. Foto: Privatfoto

Borgere og fagfolk i fælles protest mod jobcenter: 'Mit helbred og liv er blevet skadet'

20. feb 2020, 06:08
Meningsløse afklarende forløb, mistillid og fordrejning af læger og psykologers oplysninger. Det er nogle af de forhold, der forværrer helbredet hos flere borgere tilknyttet Jobcenter Favrskov. Sådan lyder kritikken fra både en borgergruppe og en række fagpersoner.

- Mit helbred og liv er blevet skadet af, at jeg har været i jobcenteret. Mest fysisk. Psykisk er jeg efterladt dybt frustreret og vred over det, jeg har været udsat for.

Sådan siger 59-årige Lotte Graae fra Foldby i Favrskov Kommune om det forløb, hun har været igennem i kommunens jobcenter. Hun er uddannet socialrådgiver, men er i dag førtidspensionist på grund af alvorlig leddegigt.

I kølvandet på sit forløb i jobcentret har hun været med til at stifte den lokale borgergruppe, Borgergruppe for lovlig sagsbehandling i Jobcenter Favrskov. Den har foreløbig 47 medlemmer, der alle har en oplevelse af, at de er blevet udsat for urimelig og ulovlig sagsbehandling i Favrskov Jobcenter. Blandt andet er de blevet presset til at deltage i forløb, der har gjort dem dårligere.

- De har presset mit timetal højere op, end hvad jeg kunne, og det ødelagde mit helbred, mit lille fleksjob og mit privatliv. Der er ikke kræfter til et socialt liv mere, og det har gjort mig ensom, siger Lotte Graae til A4 Arbejdsliv.

Erklæringer fra fagpersoner fejlfortolkes

Flere fagpersoner deler de utilfredse borgeres bekymringer over, hvordan sagsbehandling foregår på jobcenteret i den østjyske kommune, hvor der bor knap 50.000 indbyggere.

Det er en dybt uanstændig ressourcejagt, de har gang i. Jeg ser næsten sådan en heksejagt, hvor man vil mase og kvase den mindste ressource ud af borgerne, som de bare ikke ejer
Maj Thorsen,  privat socialrådgiver og whistleblower 

Den privatpraktiserende psykolog Jacob Kirkegaard Jacobsen, der ejer Favrskov Psykologpraksis, har gennem sit arbejde mødt flere borgere, der føler sig klemt i det kommunale system.

Fortabt i Favrskov

A4 Arbejdsliv sætter i den kommende tid fokus på, hvorfor flere borgere og fagfolk er oprørte over sagsbehandlingen på Jobcenter Favrskov. Selvom den østjyske kommune har en beskeden størrelse, mener flere borgere, at kommunen svigter dem. De føler ikke, at de bliver hjulpet, og flere peger ligefrem på, at de har fået det markant dårligere – både fysisk og psykisk – af at komme i jobcentret. Kritikken bakkes op af flere fagpersoner, som er i kontakt med borgere tilknyttet jobcentret.

Andre artikler i serien:

20. februar: Anya drænet af jobcenterforløb: 'Lysten til livet forsvandt gradvist'

20. februar: Kommune får kritik for behandling af syge borgere: Nu svarer direktør

Omkring en fjerdedel af hans klienter kommer fast hos Jobcenter Favrskov, og langt de fleste tegner et billede af et jobcenter med rigide processer og et fokus på regler, der går langt ud over den enkeltes behov, fortæller han. Mange bliver syge af at være tilknyttet jobcenteret for længe.

- Der er ingen tvivl om, at belastningsreaktioner, depressioner og angst er ofte forekommende, siger Jacob Kirkegaard Jacobsen.

Den faglighed, han har som autoriseret psykolog, bliver ofte negligeret af kommunens jobcenter, oplever han. Det hænder, at han skal lave erklæringer om borgere til jobcenteret, men hans ord bliver ofte fejltolket. 

- Hvis erklæringen så overhovedet kommer med i et sagskompleks, bliver den beskrevet med en enkelt linje og har ikke ret meget med den erklæring, jeg har skrevet, at gøre. I stedet kommer den til at understøtte kommunens egen konklusion, siger Jacob Kirkegaard Jacobsen.

På baggrund af de erfaringer gør han meget ud af at skrive sine vurderinger af borgerne så tydelige, at de ikke kan misforstås. Han tror, at det er årsagen til, at han efterhånden kun sjældent bliver bedt om at lave erklæringer for Jobcenter Favrskov. 

3F undrer sig

En anden fagperson, der har kendskab til sagsbehandlingen hos Jobcenter Favrskov, er Siri Hansen, der arbejder som socialrådgiver i 3F Aarhus. Når hun hjælper 3F-medlemmer, der hører under Favrskov Jobcenter, er hun af og til med dem til møder på jobcenteret.

Når man ikke længere kan få forlænget sine sygedagpenge, kan man overgå til et jobafklaringsforløb, hvis man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. I Favrskov er det ikke unormalt, at medlemmer af 3F bliver sendt ud i det ene afklarende forløb efter det andet i sager, hvor der fra starten har været klare lægefaglige vurderinger, der beskriver, at borgeren ikke kan komme tilbage i ordinær beskæftigelse, forklarer socialrådgiveren. 

- Der er ingen vindere ved, at kommunen trækker syge borgere igennem så lange forløb, som er helt urealistiske. Det kræver en utrolig stærk psyke at gennemgå så lange forløb med mistro, dårlig økonomi og ingen viden om, hvad fremtiden bringer. Man risikerer jo at skulle gå fra hus og hjem, siger Siri Hansen.  

I den lokale 3F-afdeling i Aarhus undrer man sig over, at der er forholdsvist flere problematiske sager fra Favrskov, sammenlignet med andre kommuner i området. Og problemerne i Jobcenter Favrskov er ikke nye. Faktisk har de stået på i omkring ti år, fortæller Siri Hansen. Selvom der er forhold, der er blevet forbedret, er der stadig ting, som hun er uforstående over for. 

LÆS OGSÅ: Minister lover opgør med forhadte ressourceforløb: 'Vi har fattet, at der er noget galt'

Hun har en aktuel medlemssag, hvor en mand, der har været udsat for en alvorlig arbejdsulykke, er i gang med sit fjerde afklaringsforløb. Sagen har indtil nu taget seks år, og der er endnu ingen afklaring. Det på trods af, at de lægelige papirer i mange år har været fuldstændig klare, fortæller socialrådgiveren.

Undervejs lykkedes det manden at blive fastansat i et forløb, hvor han arbejder to gange to timer om ugen. Men kommunen ville alligevel have ham op i tid, hvilket dog blev stoppet efter få dage, da han var for smerteplaget. Selvom hans arbejdsevne efterhånden er ganske veldokumenteret, bliver skiftende sagsbehandlere og jobkonsulenter alligevel ved med at iværksætte nye ressourceforløb, forklarer Siri Hansen. 

Hun oplever også, at tilgangen til de enkelte sager generelt er meget forskellig, alt afhængig af hvem der varetager sagsbehandlingen.

- Jeg mener, at jobcentrets ledelse har et ansvar for at sikre en nogenlunde ensartethed, så man ikke oplever, at der er meget stor forskel på, hvordan man bliver mødt. For ellers er retssikkerheden jo ikke særlig stor, siger Siri Hansen.

Alle i vores gruppe er svært syge, og derfor er det ofte svært for os overhovedet at møde op. Men kommunen snyder med journalføring og lægeerklæring, og de respekterer ikke, når vi bliver dårligere
Lotte Graae, førtidspensionist, talsperson for Borgergruppe i Favrskov

I mødet med sagsbehandlerne kan det blandt andet være et problem, at nogle borgere bliver mødt med stor mistro, forklarer socialrådgiveren.

- Folk spiller ikke syge i seks år for sjovs skyld, så mange penge er der altså heller ikke i at få et fleksjob. Kan vi ikke lade fornuften råde lidt her? Vi spilder folks tid, og vi piner og plager folk på den måde, siger hun.    

Ressourcejagt

Den private socialrådgiver Maj Thorsen har på bare 2 år haft 14 klienter fra Jobcenter Favrskov, og hun er også indigneret over, hvad hun oplever på stedet. Hun har tidligere været ansat som konsulent i netop det jobcenter og var dengang glad for jobbet, men de aktuelle forhold kan hun slet ikke stå inde for.

- Det er en dybt uanstændig ressourcejagt, de har gang i. Jeg ser næsten sådan en heksejagt, hvor man vil mase og kvase den mindste ressource ud af borgerne, som de bare ikke ejer, siger hun.

LÆS OGSÅ: Karina er ansat i et jobcenter: 'Det er da ubehageligt at blive kaldt KZ-lejrvagt'

Ifølge Maj Thorsen er problemets kerne, at kommunen fastholder borgerne i meningsløse ressourceforløb i mange år, hvor man ikke overholder lovgivningen og ikke får borgerne afklaret inden for en rimelig tid.

- Ofte sker der ingen forandringer i de år ud over en forværring af borgerens helbred, siger hun.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Hvad er et jobafklaringsforløb?

Man kan overgå til et jobafklaringsforløb, når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Forløbet er kendetegnet ved, at man skal have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

Et jobafklaringsforløb tager udgangspunkt i det ressourceforløb, der er etableret som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Fokus for et jobafklaringsforløb er, at personen får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe personen i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og kan maksimalt løbe i op til to år ad gangen, når man er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Ligesom efter sygedagpengeloven ophører jobafklaringsforløbet, når man ikke længere er uarbejdsdygtig, herunder når helbredstilstanden er stationær. Man kan få et nyt jobafklaringsforløb, hvis man fortsat er uarbejdsdygtig. Under jobafklaringsforløbet modtager man ressourceforløbsydelse.

Kilde: star.dk

Ifølge hende er det også et problem, at Favrskov Kommune indfører indsatser, hvor borgernes fysiske smertetærskel ikke bliver accepteret. Og det forværrer ofte borgernes helbred, påpeger hun.

- Jeg har oplevet, at en borger fik at vide, om vedkommende ikke kunne prøve en stærkere medicin for bedre at kunne holde til at være i praktik. Sidst jeg kiggede efter, var det ellers kun læger, der må rådgive om medicin, siger Maj Thorsen sarkastisk og tilføjer, at jobcentret tit fordrejer lægeudtalelser.  

Det er ikke første gang, at Maj Thorsen råber op om kritisable forhold i det offentlige. I 2014 gjorde hun som whistleblower offentligheden opmærksom på massive problemer i Randers Kommunes familieafdeling, hvor hun dengang var ansat.

'De respekterer os ikke' 

Borgergruppens mål er at få en ekstern undersøgelse af det, de mener er ulovlig sagsbehandling i Jobcenter Favrskov, ligesom gruppen har forsøgt at få de lokale politikere i tale. Kommunens socialdemokratiske borgmester, Nils Borring, har bedt gruppens medlemmer om at dokumentere deres påstande, fortæller medstifter Lotte Graae. Og derfor har gruppen nu indsamlet flere sager, som de mener beviser, at kommunen overtræder lovgivningen.

- De bryder eksempelvis loven, når de forværrer vores helbred. De fleste i vores gruppe er svært syge, og derfor er det ofte svært for os overhovedet at møde op. Men kommunen manipulerer med journalføring og lægeerklæringer, og de journalfører ikke, når vi bliver dårligere, siger hun.  

Er der ikke en risiko for, at I med den her borgergruppe fastholder hinanden i, hvor syge I er, og hvor dårligt systemet er? Kan man ikke komme til at køre hinanden op?

- Det gør vi faktisk ikke. Vi fortæller hinanden, hvilke oplevelser vi har haft, og hvis vi kan hjælpe hinanden med noget viden. Vi er simpelthen frustrerede og ødelagte. Vi vil meget gerne have, at der er færre mennesker, der oplever det her. Det er det, vi er drevet af, siger Lotte Graae.

Arbejdsmarkedschef: Vi oplever generel tilfredshed

A4 Arbejdsliv har stillet en række spørgsmål til Favrskov Kommune på baggrund af kritikken.

Det har ikke været muligt at få svar på spørgsmålene, men i et skriftligt svar skriver Asbjørn Friis Jensen, direktør for Job og Økonomi i Favrskov Kommune, at man er 'ærgerlige over, at en gruppe af borgere oplever, at de ikke har fået den behandling i Jobcentret, som de forventede'.

Han skriver desuden, at kommunens egne brugertilfredshedsundersøgelser viser, at borgerne generelt er tilfredse med den behandling, de får i jobcentret. Men han bekræfter også, at kommunen er bekendt med, at nogle borgere er utilfredse med sagsbehandlingen.

LÆS OGSÅ: Naser Khader om jobcentre: Der er noget himmelråbende galt!

- Jeg kan også oplyse, at byrådet for nylig har modtaget konkrete henvendelser om, hvad utilfredsheden handler om. De henvendelser er vi i gang med at kigge nærmere på, og hvis det viser sig, at der er begået fejl i en eller flere af sagerne, vil vi naturligvis rette op på disse, skriver han.  

Du kan læse hele direktørens svar her.