Blogger kritiserer ændret vaccineplan:
Regeringen spiller russisk roulette med udsatte menneskers liv

Lisbeth_Riisager_februar_2021_1650_px
22. mar. 2021 11.26
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Ændret vaccinationsplan er uacceptabel og dybt uretfærdig over for yngre patienter med alvorlige kroniske lidelser og over for deres pårørende.

FREM TIL I ONSDAGS havde vi et i det store hele retfærdigt offentligt vaccinationssystem i forhold til vaccination imod covid-19.

Et gruppe-system inddelte befolkningen i 12 grupper efter, hvor udsat man er for at blive alvorligt syg af covid-19 eller dø enten på grund af forskellige kroniske sygdomme eller andre sygdomstilstande eller som ansat i kritiske samfundsfunktioner.

LÆS OGSÅ: Lærere frygter ny vaccinestrategi: 'Man spiller hasard med en gruppe medarbejdere'

Men efter kritik fra Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) af en vanskelig proces med at selektere de mest svært syge patienter til gruppe 5 ("Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19") og gruppe 10 ("Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19"), har Sundhedsstyrelsen i onsdags ændret vaccinationsplanen.

NU, HVOR SYGEHUSE OG PRAKTISERENDE LÆGER har henvist de patienter, de måtte, til vaccination under gruppe 5, har man pludselig ændret planen for grupperne 10, 11 ("Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner") og 12 ("Øvrige befolkning"). Man har slået de tre grupper sammen og erstattet graden af smitteudsathed med alder som kriterium for, hvem der skal vaccineres først. Der er sammenlagt tale om over tre millioner mennesker.

Det er fuldstændigt uacceptabelt, at Sundhedsstyrelsen har besluttet det, og at regeringen har billiget det politisk! Man spiller russisk roulette med en del af befolkningens liv
Lisbeth Riisager Henriksen, forfatter og blogger

Samtidig genåbner regeringen en del af samfundet og lader dermed smitterisikoen for corona stige.

JEG ER RYSTET OVER DENNE beslutning og synes, den er hamrende uretfærdig.

Mange mennesker med tunge kroniske sygdomme og nedsat immunforsvar er ikke blevet henvist til vaccination under gruppe 5 fra sygehusafdelinger, der har tegnet størstedelen af henvisningerne, eller fra deres praktiserende læge.

Dels er det meget varierende og tilfældigt, hvilken praksis man på forskellige sygehusafdelinger har haft for udvælgelse af, hvilke patienter der skulle henvises til vaccination i denne kategori. Nogle steder har det været mange, andre steder næsten ingen.

LÆS OGSÅ: Ny måling: Flertal tror restriktioner fortsætter efter alle er vaccineret

Dels er mange kroniske patienter slet ikke tilknyttet sygehusafdelinger og hører derfor under de praktiserende læger.

Jeg er for eksempel ikke selv som lungepatient blevet henvist til covid-19-vaccination under gruppe 5. I det lægehus, som jeg hører til, har de allerede henvist dem, de måtte via gruppe 5, og det er patienter som har både svær KOL og hjertesygdomme, har jeg fået at vide af en ansat i lægepraksissen.

De måtte maks. henvise fire patienter per ydernummer! Kun fire! Da de er fem læger i dette lægehus med i alt 12.000 patienter, blev det til i alt 20 patienter.

Det, synes jeg, er ikke mange, hvis pointen med vaccination er at beskytte de mest kronisk syge imod infektion med covid-19. Der er trods alt mange flere end dette fåtal af personer tilknyttet hvert lægehus, som er alvorligt syge og kunne blive dødssyge, hvis de bliver smittet.

LÆS OGSÅ: Stik imod planen er de fleste læger vaccineret, mens sosu-personale er forbigået

Det er altså rigide forhold, vi som patienter er oppe imod. Hvorfor har regeringen bestemt det sådan?

MEN NU FÅR DE KRONISK SYGE og smitteudsatte patienter så heller ikke udsigt til en vaccineplads under gruppe 10 før den raske del af befolkningen, som de ellers var blevet lovet, og som det var en del af samfundskontrakten her under coronakrisen.

Yngre syge under 50 år placeres nu sidst i køen med forventning om op til flere måneders forsinkelse. Det betyder fortsat isolation for disse personer og deres pårørende - og at nogen vil blive smittet med covid-19, i værste fald med livet som pris eller med ekstra følgevirkninger.

Det er fuldstændigt uacceptabelt, at Sundhedsstyrelsen har besluttet det, og at regeringen har billiget det politisk! Man spiller russisk roulette med en del af befolkningens liv.

KYNISMEN I DENNE DISPOSITION fremgår tydeligt af en nyhed, hvor det hedder, at
otte ud af ti coronarelaterede dødsfald kan undgås, hvis stort set hele befolkningen over 50 år lader sig vaccinere - altså dem, der allerede er blevet vaccineret eller har lovning på snarlig vaccination.

Med andre ord vælger Sundhedsstyrelsen og regeringen - for regeringen har jo sagt politisk god for den nye plan - at se stort på risikoen for de to ud af ti potentielle coronarelaterede dødsfald i den øvrige befolkning, det vil sige blandt kronisk syge og andre smitteudsatte under 50 år.

LÆS OGSÅ: En ansat i Region Hovedstaden er død: Alvorlige symptomer hos nyvaccinerede

Vi taler om, hvad, regeringen selv vurderer, drejer sig om 200.000 patienter. Det kan være mange flere. Det er patienter med for eksempel gigtsygdomme og lungesygdomme.

DER HAR ALLEREDE VÆRET SKARP kritik af den ændrede vaccinationsplan fra en række patientforeninger: Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Gigtforeningen, Scleroseforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse.

Der er kritik af, at en større gruppe mennesker nu med Sundhedsstyrelsens og regeringens "velsignelse" risikerer at blive smittede med covid-19 og blive alvorligt syge, dø eller få alvorlige følgevirkninger af sygdommen, som kommer oven i de kroniske sygdomme og funktionsnedsættelser, de i forvejen har.

Der er kritik af, at det også berører de pårørende til disse mennesker.

“Det har været et hårdt år for mange patienter og deres pårørende, så udsigten til bare én måned ekstra i isolation skaber stor frustration," har formand for Danske Patienter Klaus Lunding udtalt til Sundhedspolitisk Tidsskrift. Han pointerer: "Vi hører fra patientforeningernes rådgivning, at folk begynder at være selvmordstruede, fordi de ikke kan klare det mere, så denne udmelding ser vi på med stor alvor”.

STATSMINISTER METTE FREDERIKSEN sagde sidste forår under nedlukningen, at regeringen ville beskytte "de svageste".

Men det her er det modsatte af at give særligt smitteudsatte borgere værn imod smitte. Et værn, man sagtens kunne have tilbudt mig og andre af min slags, nu hvor vaccinerne faktisk er kommet, hvis man havde haft vilje til det og ikke ændrede kurs undervejs.

LÆS OGSÅ: Lavere coronabekymring kan øge ensomhed og udmattelse

Man kunne for eksempel bare have lagt grupperne 5 og 10 sammen under gruppe 5 og undladt at selektere mellem personer med "særligt øget" og "øget" risiko for alvorligt forløb ved covid-19. Man kunne vel bruge nogle af de mange danske sundhedsdataregistre til at udvælge vaccinepersoner.

Det havde været mere retfærdigt end den ændrede plan.

Nu bliver det "spændende", om man overlever den kommende tids virusspredning.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].