Bitten Vivi Jensen anker ikke sin dom. Foto: Esben Maaløe

Bitten anker ikke: "Beklager, jeg er slidt"

25. feb, 12:31
Den tidligere ergoterapeut i Frederiksberg Kommune, Bitten Vivi Jensen, anker ikke dommen. Hun blev den 5. februar dømt for at videregive fortrolige oplysninger om borgere, hun ikke mente blev behandlet ordentligt af kommunen.

Den 5. februar blev Bitten Vivi Jensen dømt for at videregiver fortrolige oplysninger til blandt andre en journalist på Information.

Hun blev ved Retten på Frederiksberg dømt til at betalte ti dagbøder á 500 kroner, samt at skulle betale sagens omkostninger.

Bitten Vive Jensen, der tidligere var ansat som ergoterapeut i Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed og rehabiliteringsteam, skriver på sin Facebook-profil, at hun ikke anker dommen:

LÆS OGSÅ: Knald eller fald i overenskomstforhandlinger: Her er de største knaster

- Beklager, jeg er slidt, dommen ankes ikke. Jeg har hverken helbredet, energien eller økonomien til det.

Bitten Vivi Jensen var tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 152 stk. 1, der handler om offentligt ansatte, som uberettiget videregiver fortrolige oplysninger. Det kan udløse bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Hun var også tiltalt for at overtræde straffelovens paragraf 155, der går på, at man som offentligt ansat ikke må bruge sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret. Ved overtrædelse af denne paragraf er straffen bøde eller fængsel i op til fire måneder.  

Kunne ikke stå inde for forholdene

Arbejdsmarkedsforvaltningen i Frederiksberg Kommune meldte hende i sommeren 2017 til politiet, fordi hun havde kopieret 90 forskellige sager om borgere, der var tilknyttet kommunens jobcenter. Heriblandt også sager, som hun ikke selv arbejdede med. Kopierne opbevarede hun i sit private hjem, og senere drøftede hun nogle af sagerne med en journalist på avisen Information.

Hun kopierede sagerne, fordi hun ønskede at dokumentere forhold, som hun ikke kunne stå inde for.  Som sundhedsfaglig medarbejder i kommunens rehabiliteringsteam, var hun fra efteråret 2015 med til at beslutte, om kronisk syge borgere skulle indstilles til førtidspension, ressourceforløb eller fleksjob. Men hun oplevede at løbe panden mod muren. Hun følte, at det alene handlede om at holde flest muligt på de laveste ydelser og oplevede det som en ren spareøvelse.

LÆS OGSÅ: Whistleblower eller kriminel: Bitten møder i retten under kolossalt pres

Det protesterede hun over, og det sled på samarbejdet med ledelsen. Bitten Vivi Jensen sagde også fra over for andre forhold i Visitationen, hvor hun var ansat. Blandt andet over besparelser, som hun oplevede ramte borgerne på en umenneskelig måde. Uoverensstemmelserne blev herefter så store, at hun i sommeren 2016 blev sagt op.