FotoBenteJ__ger--5-angst-depression__2_
- Tidligere har man måske været mere tilbageholdende med at politianmelde patienter. Men nu er der en større tilbøjelighed til ikke bare at affinde sig med vold og trusler som et vilkår, siger ledende overlæge Mikkel Rasmussen. (Modelfoto) Foto: Bente Jæger

Vold og trusler mod ansatte:
Politianmeldte sager i psykiatrien er eksploderet

9. dec. 2020 06.28
Antallet af politianmeldelser for 'personfarlig kriminalitet' i psykiatrien er næsten tredoblet på få år. Et alvorligt krisetegn lyder det fra flere i psykiatrien.

I 2019 blev 628 episoder i psykiatrien relateret til personfarlig kriminalitet politianmeldt. Hovedparten omhandlede vold eller trusler mod de ansatte. I 2015 var antallet 217. Det viser tal fra landets 12 politikredse, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.

Der er grundlæggende noget galt, når politiet i så stort omfang skal involveres i sager, der har med psykisk syge at gøre. Det mener ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling Vejle, Mikkel Rasmussen, der også er næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab.

- Det er til dels et udtryk for en presset psykiatri med for lidt personale og et massivt kapacitetsproblem. Der er kun plads til de dårligste af de dårlige. Det er typisk mennesker med misbrug, udadreagerende adfærd, selvskade og psykoser, der bliver indlagt, siger overlægen.

- Der har været situationer, hvor patienter har sat ild til gardiner og raseret stuer. Og når de er på en tætpakket afdeling, så er det en gryde, der risikerer at eksplodere, og det går ud over alle. Ikke bare medarbejdere, men også patienter, der bliver sat i situationer, hvor de føler afmagt og reagerer med vold, fortsætter Mikkel Rasmussen.

Hos FOA, der organiserer flere af de ansatte i psykiatrien, kalder sektorformand Torben Hollmann antallet af politianmeldelser for ‘bekymrende højt’.

- Men det er også et billede på de udfordringer, som vi ved, der er i psykiatrien. Vi har en behandlingspsykiatri, hvor mange patienter ikke bliver færdigbehandlede, inden de udskrives med den konsekvens, at flere genindlægges. Presset på afdelingerne stiger i takt med, at der kommer flere og mere dårlige patienter. Og det har jo den konsekvens, at risikoen for voldelig og udadreagerende adfærd desværre stiger, siger Torben Hollmann.

Den store stigning skyldes også et øget fokus på at politianmelde voldsomme episoder, lyder det fra en række medarbejdere, som Fagbladet FOA har talt med.

- Tidligere har man måske været mere tilbageholdende med at politianmelde patienter. Men nu er der en større tilbøjelighed til ikke bare at affinde sig med vold og trusler som et vilkår, siger ledende overlæge Mikkel Rasmussen.

I en mail til Fagbladet FOA skriver Sophie Hæstorp Andersen, formand for Psykiatri- og Socialudvalget hos Danske Regioner, at ‘vi konstant skal arbejde på at nedbringe de voldsomme hændelser’.

Hun mener, at stigningen i antallet af politianmeldelser også ‘er udtryk for et bedre og tættere samarbejde mellem politiet og psykiatriske afdelinger’. Og så skal stigningen også ses i sammenhæng med det stigende antal tvangsindlæggelser, skriver hun.

- Det er primært patienter, som er meget syge, måske i psykose, og samtidig i et alvorligt misbrug. De har brug for en indsats både før og efter indlæggelsen, og de må ikke udskrives til hjemløshed i kommunerne. Vi har en ambition om at blive bedre med mere helhedsorienterede indsatser, og vi presser på, for at regeringen kommer os i møde.