Lone_Engberg_Thomsen_Teknisk_Landsforbund_redigeret
Teknisk Landsforbunds 50. kongres, som bliver afholdt i Kolding 24. oktober, bliver Lone Engberg Thomsens sidste som formand Foto: Teknisk Landsforbund

Afgående forbundsformand: Tre store udfordringer og et dybfølt tak

14. okt 2020, 10:00
Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning og ikke et udtryk for A4’s holdning.
Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected]

EFTER 42 ÅR PÅ ARBEJDSMARKEDET er det om få dage slut. Teknisk Landsforbunds 50. kongres bliver min sidste som forbundsformand og samtidig et farvel til et langt og godt arbejdsliv. 38 af årene har jeg brugt på fagligt arbejde. Først som tillidsmand for teknikerne på Odense Kommune igennem mange år. Dernæst afdelingsformand på Fyn, og de seneste seks år har jeg så været forbundsformand.

LÆS OGSÅ: Sidste omgang for TL-formand: Her er mine fortrydelser og stolteste øjeblikke

Jeg har set tiderne skifte – i samfundet og i fagbevægelsen. Langt det meste er ændret til det bedre. Vi er blevet et rigere samfund, og velfærden er – selvom vi ynder at klage over den – løbende blevet forbedret. Vi er nået langt med at få ordentlige arbejdsvilkår på arbejdspladserne, men vi er ikke i mål. Langt fra.

De udfordrende opgaver fik mændene. Når der skulle folk med til byggemøder, var det mændene. Og de tillæg, der blev givet, gik til mændene
Lone Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund

Jeg ser især tre store udfordringer for fagbevægelsen: manglende ligeløn, udhulingen af dagpengene og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Ligelønnen står i stampe

Da jeg for mange år siden arbejdede som teknisk tegner i Odense Kommune, var der tydelig forskel på mænd og kvinder. Vi havde den samme uddannelse og alder, men alligevel var det som om, vi gik ind ad to forskellige døre, når vi mødte på arbejde.

De udfordrende opgaver fik mændene. Når der skulle folk med til byggemøder, var det mændene. Og de tillæg, der blev givet, gik til mændene.

Sådan oplevede jeg og mine kvindelige kolleger en hverdag, hvor kvinderne tog sig af det forefaldende arbejde, mens mændene fik de store opgaver. Igen: Vi havde den samme uddannelse, så der var ingen objektive forklaringer på forskelsbehandlingen.

LÆS OGSÅ: Kampvalg i TL: Kandidaternes mærkesager og pæneste ord om hinanden

Meget er sket siden – og til det bedre. Kvinder og mænd i Danmark og på de danske arbejdspladser er på mange måder blevet mere ligeværdige. Men vi er ikke mål.

Der er fortsat brug for at nedbryde de barrierer, der er skyld i store lønforskelle og karrieremuligheder, og at få bugt med den sexisme mange især kvinder desværre stadig møder.

Sikkerhedsnet med huller i

En anden stor udfordring er den løbende udhuling og forringelse af dagpengene. Den danske flexicurity-model er berømmet i udlandet. Det er let at hyre og fyre, for opsigelsesvarslerne er korte sammenlignet med udlandet. Det betyder et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked.

Jeg håber inderligt, at politikerne snart indser, at et trygt og solidt dagpengesystem er en forudsætning for et fleksibelt arbejdsmarked
Lone Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund

Til gengæld forudsætter det et trygt og solidt sikkerhedsnet, der griber, når folk bliver fyret og står uden job i en periode. Det er den samfundskontrakt, vi er blevet enige om. Desværre er sikkerhedsnettet blevet mere og mere hullet gennem årene.

Den periode, du kan få dagpenge, er blevet kortere og kortere, og værdien af dagpengene udhules år efter år. I 1995, da internettet tittede frem og mobilen fik sit gennembrud i Danmark, kunne en ledig tekniker få dækket godt 60 procent af lønnen med dagpenge. 20 år senere – i 2015 – var tallet faldet til 50 procent, og i 2025 vil en tekniker i snit blot få dækket 45 procent af sin løn med dagpengene. Det er for lidt. Alt for lidt.

Jeg håber inderligt, at politikerne snart indser, at et trygt og solidt dagpengesystem er en forudsætning for et fleksibelt arbejdsmarked.

Vi slår os på det psykiske

Da jeg for 42 år siden fik mit første job som teknisk tegner, arbejdede jeg med pen og tegnepapir. Gode solide arbejdsredskaber. Siden har meget ændret sig. Den teknologiske udvikling er gået stærkt, og nu er det ikke længere det fysiske arbejdsmiljø, der er den store udfordring på mange arbejdspladser. Det er det psykiske arbejdsmiljø.

Når vi har lavet målinger blandt vores medlemmer, ligger stressniveauet meget højt. Det kan ingen være tjent med
Lone Engberg Thomsen, forbundsformand for Teknisk Landsforbund

Det er blevet sværere at adskille arbejdsliv og fritid. Rigtig mange har i dag et job, hvor de i teorien kunne arbejde 24 timer i døgnet. Den teknologiske udvikling er gået så hurtigt, at det næsten ikke er til at fatte. Det kan være svært at holde fingrene fra firmamobilen, når du kan se, at der er tikket en ny e-mail ind. Det er nemt at tage arbejdsopgaverne med hjem og bruge aftenerne på dem. Det kan være svært at lade være.

Derfor er en af vores største udfordringer at være med til at sikre alle medlemmer et ordentligt psykisk arbejdsmiljø. I min tid som afdelingsformand mødte jeg desværre ofte medlemmer, der var brændt ud eller gået ned med flaget. Og når vi har lavet målinger blandt vores medlemmer, ligger stressniveauet meget højt. Det kan ingen være tjent med. Derfor er vi alle – politikere, virksomheder og fagbevægelse – nødt til at prioritere det psykiske arbejdsmiljø endnu højere, end vi gør i dag. Heldigvis fornemmer jeg, at det går den rigtige vej.

Fagbevægelsen er også fremtidens fællesskab

Til sidst vil jeg rette en dybfølt tak til alle de kolleger og medlemmer, jeg har mødt gennem årene. Tak til de tillidsvalgte, der hver dag gør en ekstra indsats for deres kolleger. Og tak til de øvrige forbund i fagbevægelsen for at stå sammen, når det gælder. Det har været en fornøjelse at lære jer alle at kende.

LÆS OGSÅ: Arbejdslivsforsker: Coronakrise afslører revnerne i den danske model

Fagbevægelsen blev dannet i kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår. Sådan var det dengang, sådan er det i dag og sådan vil det være i morgen. For jeg er helt sikker på, at fagbevægelsen også er fremtidens fællesskab.