Susan
Chikane er et problem for retssikkerheden, mener advokat og bestyrelsesmedlem for Advokatrådet, Susan Sørensen. Foto: Ret & Råd Advokater

Fire ud af ti advokater bliver truet:
Får skåret dæk op og smadret ruder i forretningen

23. jul. 2019 06.22
Straffen for at true og chikanere advokater burde være lige så hård som i sager, hvor ofret er offentligt ansat. Det mener medlem af Advokatsamfundets bestyrelse.

Når dommeren, politibetjenten eller pædagogen bliver udsat for trusler eller vold, kan den skyldige se frem til en ekstra hård straf. Straffeloven fastslår nemlig, at det skal koste en hårdere straf, når ofret er offentligt ansat.

LÆS OGSÅ: Livs børn blev truet på livet: Chikane er en del af livet

Men selv når en advokat er beskikket og dermed lønnet af staten, er personen ikke omfattet af straffelovens paragraf om vold og trusler mod offentligt ansatte. Advokaterne burde også være omfattet, mener Susan Sørensen, der er advokat og medlem af Advokatsamfundets bestyrelse. 

- Personligt synes jeg, at vi burde være omfattet. Alle offentligt ansatte er beskyttet af paragraffen, men advokater er ikke, selv om vi har med de samme persongrupper at gøre, siger Susan Sørensen og uddyber:

- Forestil dig en retssag, hvor en person går amok, og det går ud over både dommer, anklager og forsvarer. Anklageren og dommeren vil være omfattet af paragraffen, men ikke forsvaret. Og vi behandler den samme sag, siger Susan Sørensen og understreger, at hvis en advokat er udpeget til at være forsvarer, kan man ikke sige nej.

Susan Sørensen undrer sig derfor over, at advokaten ikke har den samme beskyttelse. Det er en trussel mod retssikkerheden, hvis advokater må trække sig fra sager eller bliver forhindret i at udføre deres arbejde på grund af chikane, mener hun.

Advokat fik skåret bildæk op

Susan Sørensen fortæller, at det især er ved skilsmissesager, at advokater oplever chikane og trusler. En undersøgelse, som Advokatsamfundet udførte i 2016, viste, at over 40 procent af landets familieretsadvokater har modtaget hademails, trusler eller på anden vis er blevet chikaneret som følge af deres erhverv.

- Det er voldsomt for mange at blive skilt, og folk i den type sager er ofte følelsesmæssigt påvirkede. Derfor handler nogle irrationelt, og det har mange advokater faktisk forståelse for, siger Susan Sørensen.

Men det går for vidt, når hun hører, at en advokat har fået skåret bildæk op, og om en anden, der fik smadret ruderne i advokatforretningen. 

- Mange kolleger vidste ikke, hvad de skulle stille op, når de blev chikaneret. Hvem skulle man snakke man med? Hvor skulle man gå hen, siger Susan Sørensen.

På baggrund af undersøgelsen udgav Advokatsamfundet derfor en pjece med råd om, hvordan advokater kan gardere sig mod chikane. Og i foråret blev der oprettet et særligt beredskab, som yder rådgivning til advokater, der er udsat for chikane.

Det virkede, som om politiet tog sagen mere seriøst, fordi Advokatsamfundet var inde over
Susan Sørensen, advokat

Blandt andet kan beredskabet overtage korrespondancer mellem advokater og chikanerende klienter og hjælpe med politianmeldelser. Derudover har Advokatsamfundet indgået en psykologaftale for advokater med forsikringsselskabet Tryg.

Lige nu er der ikke mange sager, der fører til politianmeldelser. Ifølge Susan Sørensen skyldes det, at advokater ikke er omfattet af straffelovens bestemmelse om skærpet straf for vold og trusler mod offentligt ansatte.

- Hvis vi havde været omfattet af den regel, så havde der sikkert været mange flere anmeldelser, siger hun.

Susan Sørensen har hjulpet advokater i to sager, hvoraf den ene førte til politianmeldelse.

- Det virkede, som om politiet tog sagen mere seriøst, fordi Advokatsamfundet var inde over, siger Susan Sørensen.

Hjælpen lod vente på sig

Da tallene i undersøgelsen kom frem i 2016, var man overrasket over, at flere end 40 procent af familieretsadvokaterne har oplevet chikane, fortæller Susan Sørensen.

Det er ikke acceptabelt. Jeg håber, at jeg kan være med til at fjerne det tabu, der om at tale højt om chikanen
Susan Sørensen, advokat

Men alligevel gik blev Advokatsamfundets beredskab først oprettet i 2019.

- Det var først efter undersøgelsen, vi fandt ud af, at det var så udbredt. Derfor gik der lidt tid med at finde ud af, hvad det er for en type hjælp, advokaterne har brug for, siger hun.

I dag handler indsatsen både om at hjælpe advokaterne og at skabe bedre dialog om chikane. 42 procent af familieretsadvokaterne mener nemlig, ifølge undersøgelsen, at chikane, trusler og hademails er en del af jobbet.

- Det betyder ikke, at man ikke bliver påvirket af det. Jeg håber, at jeg kan være med til at fjerne det tabu, der er om at tale højt om chikanen, siger Susan Sørensen.

Advokatsamfundet fører tilsyn med alle landets godt 6.000 advokater.